Regulament campanie reducere

REGULAMENT CAMPANIE  REDUCERE SUPLIMENTARĂ PENTRU COMENZILE ONLINE PENTRU URMATOAREA GRUPA DE PRODUSE

  1. CONSOLE ZN

01 MAI – 01 OCTOMBIRIE 2022

I. Organizator

1.1 Organizatorul campaniei publicitare este GAS&HVAC SRL, societate romana, cu sediul in STR.ION ROATA, Nr. 4, Camera 1, Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/1983/26.08.2011, cod unic de inregistrare fiscala RO29040313, reprezentata prin administrator, Oprea Cosmin.

II. Durata campaniei publicitare

2.1 Campania publicitara reducere suplimentară va avea loc in perioada 01 Mai – 01 Octombrie 2022.

2.2 Campania publicitara va fi organizata si desfasurata exclusiv pe magazinul online TMDFRIG.RO.

 III. Drept de participare

3.1. Campania “15% reducere suplimentară pentru toate comenzile online” este accesibila tuturor persoanelor fizice şi juridice rezidente in Romania, care comanda exclusiv online produsele aflate în grupa de produse specificata anterior.

IV. Descrierea Premiilor Acordate

Între 01 Mai – 01 Octombrie 2022 clientii pot primi reducere suplimentară la cumpărăturile efectuate în magazinul online TMDFRIG.RO. Reducerea se acordă tuturor articolelo din categoria GRUPA DE PRODUSE. Reducerea se acordă online pe TMDFRIG.RO și nu se cumulează cu alte campanii.

V. Informarea participantilor conform Legii nr.677/2001

5.1. Participarea la campania ”15% reducere suplimentară pentru toate comenzile online” între 28 aprilie – 4 mai 2022 implica obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. VI.2. Prin participarea la prezenta campanie publicitara, participantii sunt de acord ca datele lor de identificare sa intre in baza de date a GAS&HVAC SRL, societate romana, cu sediul in STR.ION ROATA, Nr. 4, Camera 1, Constanta, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/1983/26.08.2011, cod unic de inregistrare fiscala RO29040313, acestea putand fi folosite exclusiv pentru activitatile de marketing şi contabilitate desfasurate de societate si partenerii sai, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor personale putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii nr.677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot, totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitiI legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

VI. Acordarea reducerilor

6.1. Clienții vor primi reducerea suplimentară 01 MAI – 01 OCTOMBRIE 2022, la toate comenzile realizate online pe TMDFRIG.RO, pentru produsele care se afla exclusiv în grupa de produse asupra carora se aplica reducerea suplimentara.

VII. Dispozitii finale

7.1. Prin participarea la campania participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

7.2. In cazul in care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora şi consecinte economice, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, încheierea, prelungirea sau amânarea campaniei publicitare.

7.3 Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act aditional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati si/sau a publicarii actului aditional pe WWW.TMDFRIG.RO